Foto: Frilagret

Scenkonst

Scenkonst kallas med ett gemensamt namn de konstformer som framförs för en publik, av tex skådespelare, musiker eller dansare. I Kulturterminen hittar du scenkonst av alla slag som riktar sig till barn och unga i olika åldrar. En del föreställningar framförs på en fast scen, till exempel en teater, medan andra är uppsökande och framförs i andra lokaler i stadsdelarna så som bibliotek, idrottshallar eller samlingslokaler.

Scenkonstkonsulenten är ansvarig för arrangörsstöd och biljettsubventioner för scenkonstföreställningar samt är sakkunnig inom området scenkonst.  Scenkonstkonsulenten arrangerar tillsammans med barnkulturkonsulent och danskonsulent En SCENkväll där de fria grupperna får möjlighet att visa upp sitt aktuella utbud för stadsdelarnas arrangörer och kulturombud.

 

* Inga tillägsartiklar markerade för denna kategori!